วัดผล “งานไม้” ในการประกันสุขภาพ

ไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการประกันสุขภาพที่ลงชื่อสมัครใช้ พิจารณา Medicaid แผนประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในสหรัฐอเมริกา ผู้ใหญ่ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์และเด็กที่เข้าเกณฑ์ 7 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ลงทะเบียนใน Medicaid เมื่อผู้ใหญ่ลงทะเบียนใน Medicaid บางคนก็ลงทะเบียนบุตรหลานที่มีสิทธิ์ด้วยเช่นกัน นี่คือตัวอย่างของ “งานไม้” ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายเรียกมันว่า บางครั้ง ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมทางสังคมอาจออกมาจากงานไม้เหมือนที่เคยเป็นมาเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ การศึกษาใหม่...