Dave Jorgenson ทำยอด 1,000 WFH TikToks พิสูจน์ว่าเราติดอยู่ในวงจรเวลา

Groundhog Day นี้ให้บริการ TikToks อีกหกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย! หาก Sam the Spam เห็นส่วนผสมของเขา Dave Jorgenson จะสร้าง TikTok ที่ทำงานจากที่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 1,000 รายการ ฉันไม่ได้ตั้งกฎ ฉันแค่รายงานพวกเขา ปีนี้เราจะเปลี่ยนการเฉลิมฉลองวันกราวด์ฮอกแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นเกียรติแก่เหตุการณ์สำคัญของ...